Rafał Liebrecht i Karol Kieżel – słów kilka o marketingu –